Guardó Indaleci

Edicions del Guardó Indaleci

13è Guardó

Indaleci Losilla a la implicació Social.

12è Guardó

Indaleci Losilla a la implicació Social.

11è Guardó

Indaleci Losilla a la implicació Social.

10è Guardó

Indaleci Losilla a la implicació Social.

9è Guardó

Indaleci Losilla a la implicació Social.

8è Guardó

Indaleci Losilla a la implicació Social.

7è Guardó

Indaleci Losilla a la implicació Social.

6è Guardó

Indaleci Losilla a la implicació Social.

5è Guardó

Indaleci Losilla a la implicació Social.

4rt Guardó

Indaleci Losilla a la implicació Social.

3er Guardó

Indaleci Losilla a la implicació Social.

2n Guardó

Indaleci Losilla a la implicació Social.

1er Guardó

Indaleci Losilla a la implicació Social.

Bases per a la concessió del Guardó

Objecte

L’objecte d’aquest premi, és el reconeixement a persones o institucions, especialment relacionades amb el voluntariat de Sant Celoni o del Baix Montseny, que col·laborin en projectes socials.

Beneficiaris

Persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, residents a Sant Celoni o el Baix Montseny, que col·laborin en aspectes del voluntariat social.

El premi

El premi, no té cap dotació econòmica. Constarà (d’una petita joia), que serà patrocinada per LT Serveis Sant Celoni.

Atorgament

El premi s’atorgarà, durant una Gala benefica que tindrà lloc anualment durant l’últim trimestre de l’any.

Procediment d’atorgament

La iniciació de l’expedient de concessió del Guardó, correspon a la Junta de l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny.
Es comptarà amb la col·laboració de:

  • Ajuntament de Sant Celoni, Sr. Alcalde i el Regidor/a de l’Àrea de Comunitat.

I dels presidents de les següents Associacions:

  • Associació Catalunya Contra el Càncer de Sant Celoni
  • Associació Neurològica A. Baix Montseny
  • Càritas de Sant Celoni
  • Creu Roja de Sant Celoni
  • Banc de Sang
  • Afadis Baix Montseny

Durant la primera quinzena de setembre, les esmentades Associacions, tindran que presentar un candidat i acreditar els mèrits i circumstàncies que concorren en la persona candidata a la concessió del premi, per procedir a la elecció del beneficiari.

Atorgament excepcional

Excepcionalment, el premi d’implicació social, es  pot atorgar a una entitat.

Revocació

La concessió del “Guardó Indaleci – Premi a la implicació Social”, podrà ser revocada quan s’acreditin fets del beneficiari del premi que posin de manifest conductes contràries al seu fonament.

La revocació del premi suposa el retorn del mateix, i la pèrdua dels beneficis de publicitat i divulgació derivats de l’article 3 d’aquestes bases.